ZEHNAL, Jindřich. Analýza společnosti Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27020. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO