VACEK, Jiří. Analýza teplotních polí palivových elementů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27025. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.
Uložit do Citace PRO