KOLEK, Andrej. Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27043. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Hadinec.
Uložit do Citace PRO