KOVÁČ, Robert. Tvorba aplikací pro Android ve vývojovém prostředí Eclipse [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27046. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jan Roupec.

Uložit do Citace PRO