PALÁN, David. Explosivní tváření [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27051. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.

Uložit do Citace PRO