VOTAVOVÁ, Barbora. Měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27066. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.
Uložit do Citace PRO