SMĚLÝ, Jakub. Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27077. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Radek Vlach.
Uložit do Citace PRO