HOUSEREK, Jiří. Modelování technologických kroků kontaktování čipu mikrodrátkem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27100. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Boleslav Psota.
Uložit do Citace PRO