KERNDL, Michal. Automatický systém pro sledování polohy pohybujících se objektů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27103. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.
Uložit do Citace PRO