PŘÍVĚTIVÝ, Radek. Řídicí systém pro manuální klimatizaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27127. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Václav Říčný.

Uložit do Citace PRO