HUDEC, Jiří. Analýza chůze [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27130. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.

Uložit do Citace PRO