KONEČNÝ, Ondřej. Aplikace pro zpracování CT/MRI snímků s podporou tvorby 3D geometrie [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27131. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Karel Horák.

Uložit do Citace PRO