SMATANA, Tomáš. Hladinoměr s bezdrátovým přenosem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zoltán Szabó.
Uložit do Citace PRO