RYSTVEJ, Matej. Koncový výkonový audio zesilovač s dvoupásmovou reprosoustavou [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27141. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.

Uložit do Citace PRO