JEŽEK, Martin. Rozbor leteckých nehod způsobených chybnou údržbou [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27144. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Rostislav Koštial.
Uložit do Citace PRO