VYČÍTAL, Jaroslav. Řízení rychlosti otáček motoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27148. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Marcoň.

Uložit do Citace PRO