ČERMÁKOVÁ, Klára. Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27153. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Hudec.

Uložit do Citace PRO