JUREK, Peter. Hmotnostní optimalizace kesonu křídla letounu L 410 NG [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27164. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Tomáš Katrňák.
Uložit do Citace PRO