DEEB, Ramia. Tepelné výpočty motorů s permanentními magnety v silnoproudé elektrotechnice [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27166. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vladimír Aubrecht.
Uložit do Citace PRO