DOSTÁL, Martin. Racionalizace technologie výroby tělesa [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27186. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO