DRDLA, Marek. Pístní skupina řadového tříválcového vznětového motoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2720. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO