MEJZLÍK, Jiří. Modernizace řízení dvojosého manipulátoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Houška.
Uložit do Citace PRO