PŘEMYSLOVSKÝ, Tomáš. Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27206. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO