ČEŠKA, Petr. Webový systém a klientské aplikace pro neziskovou organizaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27209. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO