KNOTEK, Jiří. Valivá ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2721. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Drápal.

Uložit do Citace PRO