HALINÁR, Petr. Vývoj aplikace pro finanční poradce [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO