VEPŘEK, Jan. Návrh ZigBee zařízení analogový vstup 0 – 10 V [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27220. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.

Uložit do Citace PRO