KŘIVÁNEK, Martin. Analýza vybraných ukazatelů společnosti ACER INTERIER s.r.o pomocí časových řad [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27222. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO