ONDRA, Jan. Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27224. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO