HLAVINKA, Roman. Analýza některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27226. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO