JAKUBÍK, Ján. Analýza vybraných ukazatelů společnosti Orange Slovensko, a.s. pomocí časových řad [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27227. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO