BOŽEK, Petr. Analýza vybraných ukazatelů podniku Uchytil s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27232. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.

Uložit do Citace PRO