PECL, Tomáš. Trubní materiály [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27234. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Eva Molliková.
Uložit do Citace PRO