HAMPLOVÁ, Petra. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2724. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO