BREZANSKÝ, Vít. Návrh výfukového potrubí formule Dragon 3 [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27240. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO