VÁLKOVÁ, Hana. Kritická analýza rezidenčních nemovitostí a predikce jeho vývoje [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27243. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO