HUSÁK, Adam. Zlepšení QMS organizace aplikací DMAIC [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27250. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO