PLHÁKOVÁ, Dana. Návrh způsobu financování vlastního bydlení [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO