HLAVATÝ, Václav. Svařování speciálních optických vláken [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Břetislav Mikel.
Uložit do Citace PRO