CHALUPA, Pavel. Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Peričková.

Uložit do Citace PRO