CHALUPA, Pavel. Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Peričková.
Uložit do Citace PRO