ČEPCOVÁ, Lucie. Motivace a postoje zaměstnanců ve sportovní organizaci [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27262. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Peričková.

Uložit do Citace PRO