TOMAN, Pavel. Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27266. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Hana Lepková.
Uložit do Citace PRO