HAŇKA, Jiří. Bezdrátový datový optický spoj [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Juraj Poliak.
Uložit do Citace PRO