BAŇKA, Zdeněk. Modernizace studeného dávkování pro výrobu betonových prefabrikátů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27301. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO