NEJEDLÝ, Tomáš. Problematika obráběcích strojů pro velkosériovou výrobu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27302. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Tůma.

Uložit do Citace PRO