JULÍNEK, Pavel. Šíření signálů mobilních komunikačních systémů [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27308. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Klozar.

Uložit do Citace PRO