KAŠPAR, Ladislav. Rozpoznávání mluvčího [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27331. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Sysel.

Uložit do Citace PRO