ŠIKUDA, Milan. Elektrodové hmoty pro záporné elektrody lithium-iontových akumulátorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27339. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Libich.

Uložit do Citace PRO