DAVČÍKOVÁ, Veronika. Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27380. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO