UHEREK, Jaromír. Návrh vysokonapěťového zdroje sinusového napětí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Frk.

Uložit do Citace PRO